Menu

Ninko Tešić, generalni direktor

Ninko Tešić ima preko 34 godine radnog iskustva u Valjaonicama Sevojno.

U Valjaonici  bakra Sevojno je radio od 1983.godine, prvo na stručnim poslovima finansijsko-računovodstvenog karaktera, a od 1987.godine na poslovima rukovodnog karaktera u ekonomici, platnom prometu i poslovnim finansijama, da bi potom obavljao i poslove Finansijskog direktora.

Od 1995.godine se nalazi u Valjaonici aluminijuma Sevojno na poslovima pomoćnik direktora za ekonomska pitanja, zamenika generalnog direktora za ekonomske poslove, izvršnog direktora Sektora finansija i računovodstva,  poslovima vršioca dužnosti direktora Društva, da bi u oktobru 2003. godine bio postavljen za Generalnog direktora Impol Seval a.d.

Poslove u Valjaonici aluminijuma obavljao je u periodu  pripreme za privatizaciju i nakon sprovedene privatizacije, što predstavlja iskustvo posebne vrste, dokumentovano visokim rezultatom.

Završio je Ekonomski fakultet u Subotici.

Nosilac je brojnih nagrada i priznanja.