Menu

Sanja Bosiljčić, izvršni direktor za ekonomske poslove

Ima 2 godine radnog iskustva u DD Autokuća „Raketa“ Sevojno i 20 godina radnog iskustva u Impol Sevalu.

U Valjaonici  aluminijuma Sevojno radi od 1998.godine, prvo na stručnim poslovima u Finansijskom sektoru, a nakon privatizacije radi na poslovima komercijaliste i Šefa Službe nabavke. U Impol Seval Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno počev od 2006.godine obavlja poslove Izvršnog direktora za ekonomske poslove, a od 2012.godine je član Izvršnog odbora Društva.

Završila je Ekonomski fakultet u Kragujevcu.