Menu

Budimir Bulatović, izvršni direktor za tehničke poslove

Ima preko 35 godina radnog iskustva u Valjaonici aluminijuma Sevojno.

Od 1982.godine u Valjaonici aluminijuma Sevojno obavljao je poslove plana i pripreme proizvodnje, kontrole kvaliteta, poslove rukovodnog karaktera (Upravnik Valjaonice, Izvršni direktor Sektora proizvodnje).

Od privatizacije obavljao je poslove Upravnika PJ Valjaonica, Izvršnog direktora za proizvodnju i održavanje, a od 2012.godine član je Izvršnog odbora Impol Seval a.d. Sevojno i obavlja poslove Izvršnog direktora za tehničke poslove.

Završio je Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu.