Menu

Nagrade i priznanja

Privatizacija Impol Seval a.d. je ocenjena kao jedna od najuspešnijih, a to nije samo naša ocena, vec je to ocena nadležnih ministarstava, Privredne komore, novinara i mnogih drugih. Kao potvrda ovakve konstatacije su i brojna priznanja i nagrade, koje je dobio Impol Seval a.d. i Generalni direktor licno:

 • Privredna Komora Srbije – Diploma sa plaketom za uspešan rad Impol Seval a.d. Sevojno, za postignute rezultate u razvoju i unapredenju privrede za 2003. god,
 • Privredna Komora Srbije i Agencija za tržišne kominikacije MEDIA-INVENTpod nazivom „Partneri i prijatelji“ - Nagrada Impol Seval a.d. Sevojno na Trecem susretu privrednika Zapadnog Balkana, Beograd 16. 11. 2005.god.,
 • Privredna Komora Srbije Beograd-Diploma sa plaketom povodom 30 godina uspešnog rada Impol Seval a.d. Sevojno za postignute rezultate u razvoju i unapredenju privrede, Beograd 15. 12. 2005. god.,
 • Klub privrednih novinara Beograd - nagrada za poslovnost i kreativnost „Menadžer 2005.“ Ninku Tešicu, Beograd 17. 12. 2005. god.,
 • MASS MEDIA International Beograd dodeljuje nagradu „Biznis partner 2006.“ Impol Seval a.d. za najbolju inostranu kompaniju na domacem režištu, Beograd 15. 6. 2006. god.,
 • Plaketa za doprinos privrednom razvoju Regiona, 31. 10. 2007.god.,
 • „Sto najuspešnijih menadžera Srbije“ po izboru Agencije „Limes press“ Beograd, novembar 2007.god.,
 • Privredna Komora Srbije-Diploma sa plaketom generalnom direktoru Impol Seval a.d. Ninku Tešicu za postignute rezultate u razvoju i unapredenju privrede, 21. 12. 2007. god.,
 • Priznanje Agencije “Media invent” iz Novog Sada za najboljeg izvoznika u Zlatiborskom okrugu u 2008. godini,
 • Specijalno priznanje “Kapetan Miša Anastasijevic” Regionalne privredne komore Užice, 10. 3. 2009. godine,
 • Priznanje “Kompanija koja je obeležila deceniju” i zlatnik Cara Dušana, u sklopu manifestacije “Lideri-vizija stvaralaca”, 07. 2. 2011. godine,
 • “Zlatna plaketa za održivost domace proizvodnje u 2012. godini” dodeljena je Impol Seval a.d. Generalnom direktoru Ninku Tešicu, u okviru manifestacije Kompanije I licnosti koje su obeležile godinu u organizaciji Kluba privrednih novinara, Beograd 4. 2. 2013. god.,
 • Impol Seval a.d. je dobitnik Nacionalnog priznanja za društveno odgovorno poslovanje u 2012. godini koju dodeljuje Privredna komora Srbije, Beograd 1. 4. 2013. godine,
 • Priznanje “Kapetan Miša Anastasijevic” Generalnom direktoru Ninku Tešicu “Najbolji menadžer Srbije u 2012.godini”, Novi Sad 09. 4. 2013. god.,
 • Priznanje “Najmenadže&Najkompanija Jugoistocne I Srednje Evrope” Ninku Tešicu I Impol Seval a.d. Sevojno, žiri Evropskog udruženje menadžera I Direkcija za izbor najmenadžera BiH, Jugoistocne I Srednje Evrope Sarajevo 05. 7. 2013. godine.
 • Priznanje “Najmenadže&Najkompanija Jugoistocne I Srednje Evrope” Ninku Tešicu I Impol Seval a.d. Sevojno, žiri Evropskog udruženje menadžera I Direkcija za izbor najmenadžera BiH, Jugoistocne I Srednje Evrope Sarajevo 03. 7. 2015. godine.
 • Priznanje “Najmenadžer decenije” Ninku Tešiću, žiri Evropskog udruženje menadžera I Direkcija za izbor najmenadžera BiH, Jugoistocne I Srednje Evrope Sarajevo 03. 7. 2015. godine.