Menu
ZAŠTO IMPOL SEVAL?
Jer mi ispunjavamo želje svojih kupaca, prilagođavamo se njihovim različitim zahtevima i razvijamo proizvode visokog kvaliteta i pouzdanosti.

Novosti - 2016

  • Povelja "28. april"

    Impol Seval, 28. 6. 2016
    Impol Seval Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno jedan od dobitnika Nacionalnog priznanja Povelje za bezbednost i zdravlje na radu "28. april" u 2015. godini u kategoriji pravnih lica koja imaju preko 250 zaposlenih
  • Top Serbia Brands

    Impol Seval, 28. 6. 2016
    Zlatna plaketa Impol Seval za 2015.god. “Top Serbian Brands 2015”