Menu

O nama

DVADESET GODINA OD USPEŠNE PRIVATIZACIJE

Impol D.O.O iz Slovenske Bistrice je privredno društvo sa zavidnom poslovnom tradicijom koja datira još od 1825. godine, a preradom aluminijuma bavi se od 1950. Delatnost poslovne grupe IMPOL je prerada aluminijuma u valjane, presovane, vučene, kovane, i druge vrste proizvoda. Impolovi proizvodi se upotrebljavaju u automobilskoj i avio industriji, mašinogradnji, transportu, unutrašnjem dizajnu, elektroindustriji i gradjevinskoj industriji.

Poslovna grupa IMPOL obuhvata 21 privredno društvo.

Maticno društvo poslovne grupe IMPOL je IMPOL 2000, d.d.

U Impolu je zaposleno 2525 radnika koji proizvedu i prodaju preko 110 000 tona proizvoda godišnje. Najvažnija tržišta su tržište Nemacke, Italije, SAD, Madjarske, Holandije, zemalja Latinske Amerike, Francuske i Austrije.

U oktobru 2002. godine IMPOL d.d. je postao vlasnik 70 % akcija Valjaonice Aluminijuma iz Sevojna.

Generalni direktor Impol Sevala je gospodin Ninko Tešić.
Adresa Podaci Rešenja:
Prvomajska bb 31205 Sevojno, Srbija
Pozivni broj: +381 (0) 31
Centrala: 591-100, 591-200
Matični broj: 07606265
PIB: 101500886
Šifra delatnosti: 2442
Broj rešenja upisa u sudski registar:
Fi.756/02 od 24.10.2002. u Trgovinskom sudu u Užicu
Broj rešenja u Agenciji za privredne registre:
Registar Privrednih subjekata BD. 16179/2005.
Sektor marketinga Tekući računi:
Direktor: +381 31 591-110 faks: +381 31 531-086
Šef nabavke: +381 31 591-124
Poslovnica prodaje preko Impol d.o.o.: +381 31 591-114
Poslovnica direktne prodaje: +381 31 591-121
Poslovnica prodaje za tržište Rusije i ZND: +381 31 591-168
Poslovnica prodaje bojenog asortimana: +381 31 591-123
160-0000000008221-51 Banca Intesa a.d. Beograd
265-1110310001891-49 Raiffeisen banka a.d. Beograd
325-9500500001701-40 OTP banka Srbija a.d. Novi Sad
205-0000000102802-45 NLB Komercijalna banka a.d. Beograd
170-0000300708519-65 UniCredit banka Srbija a.d. Beograd

KAMP BULJARICE

KULTURNO UMETNICKO DRUŠTVO VALJAONICA SEVOJNO