Menu

Održivi razvoj

Sve naše aktivnosti su orijentisane ka minimiziranju negativnih efekata na životnu sredinu.

  • Intenzivnim investicijama u novu opremu minimiziramo negativne uticaje na životnu sredinu.
  • Kompanija intenzivno povećava udeo potrošnje sekundarnog recikliranog aluminijuma.
  • Konstantnim nadzorom nad energentima i analizama procesa, smanjujemo njihovu potrošnju, tj.procese činimo energetski efikasnijim.