Menu

Kvalitet

Obezbeđenje visokog kvaliteta valjanih aluminijumskih proizvoda je osnova na kojoj Društvo Impol Seval gradi svoj poslovni uspeh i dalji razvoj.

Svojim kupcima nudimo usluge i servis visokog nivoa kvaliteta.

Stalnim poboljšanjem proizvoda i procesa želimo postići dugoročno zadovoljstvo i privrženost kupaca i ostvariti postavljene ciljeve Društva.

Sve aktivnosti u našem Društvu sprovode se u skladu sa principima sistema menadžmenta kvalitetom i usmerene su na ispunjenje zahteva, potreba i očekivanja kupaca, vlasnika i zaposlenih.

Zato smo posvećeni:

  • poštovanju svih zakonskih i drugih propisa, povezanih sa našom delatnošću,
  • pažljivom osluškivanju, prepoznavanju i ispunjavanju svih potreba i očekivanja kupaca,
  • timskom radu i ukljucivanju svih zaposlenih prilikom donošenja odluka,
  • stalnom usavršavanju znanja i veština zaposlenih i njihovom motivisanju da daju najveći moguci doprinos razvoju Društva,
  • da nam prvi prioritet u izvršavanju zadataka budu bezbednost i zdravlje na radu,
  • redovnom i sistematskom održavanju postrojenja i opreme, i obezbeđenju pouzdane i efikasne proizvodnje,
  • ulaganju u istraživanja i razvoj, uvodenju novih tehnologija i stvaranju novih proizvoda,
  • održanju dugoročne finansijske stabilnosti i ostvarenju poslovnog rasta sa profesionalnim pristupom i visokom produktivnošću na svim podrucjima,
  • ispunjavanju zahteva, proveravanju efektivnosti i efikasnosti i stalnom poboljšavanju sistema menadžmenta kvalitetom,
  • održivom razvoju

GENERALNI DIREKTOR Ninko Tešic, dipl. ecc.
SEVOJNO 19.07.2022. godine