Menu

Aluminijum

Živimo u aluminijumskoj eri

Dobre osobine aluminijuma rezultuju godišnjim rastom potrošnje za 5%, što daleko premašuje sve ostale metale. Proizvodi od aluminjuma imaju izuzetnu sposobnost reciklaže. Pretapanjem, (uz relativno male gubitke) aluminijum se može ponovo koristiti, što ovaj metal stavlja u sam vrh ekoloških materijala.
Oko 48 miliona tona primarnog aluminijuma se proizvode godišnje dok oko 20 miliona tona sekundarnog aluminijuma se preradi širom sveta.

Zašto je aluminijum ispred ostalih materijala?

  • Njegova mala specifična težina dovodi do velikih ušteda u transportnoj industriji usled smanjenja težine vozila, plovnih objekata, vazduhoplova , itd.
  • Otporan je na atmosferske uticaje (činjenica da proizvodi od aluminijuma ne korodiraju smanjuje troškove održavanja i obnavljanja)
  • Odlična električna provodljivost
  • Specifične mehaničke osobine omogućavaju njegovu laku obradu i oblikovanje
  • Ne predstavlja nikakvu opasnost po zdravlje
  • Nakon reciklaže, može se opet korisiti
  • Dug upotrebni vek.