Menu

Legure aluminijuma

Poboljšanje mehaničkih osobina

Čist aluminijum sadrži između 99 i 99,8 % aluminijuma. Što je aluminijum čistiji, to je otporniji na koroziju. Čist aluminijum, međutim, ne poseduje dobre mehaničke osobine, što uslovljava upotrebu legura aluminijuma. Najbolji mehaničke osobine aluminijuma se dobijaju dodavanjem bakra, cinka, magnezijuma i silicijuma.

Većina aluminijumske legure za dalju obradu (valjanje, ...) su legirane sa magnezijumom i bakrom. Magnezijum pojačava tvrdoću aluminijuma (pri odredjenim uslovima) i otpornost na koroziju, ali istovremeno smanjuje formabilnost i provodljivost. Bakar značajno povećava tvrdoću istovremeno smanjujući otpornost na koroziju. Većina aluminijumske legure koje se liju(proizvodnja odlivaka) su sa dodatkom silicijuma, kao legirajućeg elementa.

Karakteristike legura:


Trake proizvodimo od legura serije: 1xxx; 3xxx; 5xxx i 8xxx.
    • Legure serije 1000 odlikuje: dobra koroziona postojanost,dobra sposobnost oblikovanja,zavarljivost i odlična elektroprovodljivost
    • Legure serije 3000 odlikuje:više mehaničke karakteristike od nelegiranog („čistog“) aluminijuma,dora sposobnost oblikovanja,dobra otpornost na atmosferske i hemijske uticaje
    • Legure serije 5000 odlikuje:srednja do velike tvrdoće,odlična hemijska postojanost, izuzetno dobra sposobnost oblikovanja i odlična sposobnost poliranja
    • Legure serije 8000 imaju veoma visoku formabilnost uz izraženu sposobnost za duboko izvlačenje