Menu

Istorijat

Danas

Do 1989. godine poslovali smo u sastavu SOUR Valjaonica Sevojno, a potom, godinu dana (1990) kao jedinstveno preduzeće Valjaonica bakra i aluminijuma Sevojno. Pocetkom 1991. Valjaonica aluminijuma nastavlja da posluje samostalno, sa pogonom Finalizacije u svom sastavu.

Svojinska transformacija preduzeca izvršena je tenderskom prodajom u oktobru 2002. godine, a vlasnik 70 % kapitala postaje IMPOL d.d. Slovenska Bistrica. Od tada nastupamo na tržištu pod imenom IMPOL SEVAL Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno.

NEKADA