Menu

Menadžment

Menadžment Impol Sevala

Izvršni odbor

  • Generalni direktor: Ninko Tešić
    Generalni direktor: Ninko Tešić
  • Izvršni direktor za tehničke poslove: Dušan Prtenjak
    Izvršni direktor za tehničke poslove: Dušan Prtenjak
  • Izvršni direktor za ekonomske poslove: Sanja Bosiljčić
    Izvršni direktor za ekonomske poslove: Sanja Bosiljčić

Sektor Marketinga

Finansije i računovodstvo

Sektor Kvaliteta

Ljudski resursi i pravni poslovi