Menu
ZAŠTO IMPOL SEVAL?
Jer mi ispunjavamo želje svojih kupaca, prilagođavamo se njihovim različitim zahtevima i razvijamo proizvode visokog kvaliteta i pouzdanosti.

Povelja "28. april"

Impol Seval, 28. 6. 2016
Impol Seval Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno jedan od dobitnika Nacionalnog priznanja Povelje za bezbednost i zdravlje na radu "28. april" u 2015. godini u kategoriji pravnih lica koja imaju preko 250 zaposlenih
        Povodom obeležavanja 28. aprila – Svetskog dana bezbednosti i zdravlja na radu i Dana bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji, Uprava za bezbednost i zdravlje na radu pri Ministarstvu rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja, već tradicionalno dodeljuje nacionalna priznanja iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, pravnim i fizičkim licima u odgovarajućoj kategoriji.
        Cilj dodele ovih priznanja je promovisanje i unapređenje bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji.
        Povelja „28. april“ se dodeljuje za poseban doprinos i afirmaciju bezbednosti i zdravlja na radu, kroz zakonito, blagovremeno i preventivno postupanje u primeni utvrđenih mera.
        Ove godine, jedan od dobitnika ovog nacionalnog priznanja u kategoriji pravnih lica koja imaju preko 250 zaposlenih je i Impol Seval Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno.
        Dugogodišnji uporan i temeljan rad na uspostavljanju i primeni Akta o proceni rizika, društveno odgovorno i savesno upravljanje rizikom i sprovođenje utvrđenih mera, stalno osposobljavanje zaposlenih kao i usavršavanje znanja iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, doneli su priznanje u prave ruke.
        Time je postignut efekat dodatne motivacije poslodavca i zaposlenih da zajedničkim naporima  dalje razvijaju sistem bezbednosti i zdravlja na radu.
        U Impol Sevalu je jasno da je bezbedan i zdrav  zaposleni zadovoljan i spreman da dâ svoj doprinos zadovoljstvu  kupaca na kome počiva uspeh  čitave kompanije.