Menu
ZAŠTO IMPOL SEVAL?
Jer mi ispunjavamo želje svojih kupaca, prilagođavamo se njihovim različitim zahtevima i razvijamo proizvode visokog kvaliteta i pouzdanosti.

Završena revitalizacija Livne baterije L-4

4. 11. 2020
Prvo livenje, nakon završenih radova izvršeno je  04.11.2020.