Menu
ZAŠTO IMPOL SEVAL?
Jer mi ispunjavamo želje svojih kupaca, prilagođavamo se njihovim različitim zahtevima i razvijamo proizvode visokog kvaliteta i pouzdanosti.

Nova Integralna dozvola za skladištenje, tretman i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada

28. 8. 2021

Dozvola je izdata u upravnom postupku sprovedenom od strane nadležnog organa Gradske uprave za urbanizam, izgradnju i imovinsko - pravne poslove Grada Užica, sa rokom važenja od 10 godina.