Menu
ZAŠTO IMPOL SEVAL?
Jer mi ispunjavamo želje svojih kupaca, prilagođavamo se njihovim različitim zahtevima i razvijamo proizvode visokog kvaliteta i pouzdanosti.

Završeno opremanje Laboratorije za metalografska ispitivanja

20. 4. 2022

Za potrebe rada u Metalografskoj laboratoriji, za zaposlene je, na Tehnološko-Metalurškom fakultetu Beograd sprovedena je obuka ,,Mikrostrukturna karakterizacija Al legura i priprema metalografskih uzoraka”.