Menu
ZAŠTO IMPOL SEVAL?
Jer mi ispunjavamo želje svojih kupaca, prilagođavamo se njihovim različitim zahtevima i razvijamo proizvode visokog kvaliteta i pouzdanosti.

Dividenda - 623,90 dinara po akciji

21. 6. 2022

Skupština akcionara Impol Seval a.d. Sevojno na 36. redovnoj sednici, održanoj 21.06.2022.godine,  donela je odluku da se,  iz dobiti za raspoređivanje,  za dividende rasporedi  iznos od 623,90 dinara po akciji.