Menu
ZAŠTO IMPOL SEVAL?
Jer mi ispunjavamo želje svojih kupaca, prilagođavamo se njihovim različitim zahtevima i razvijamo proizvode visokog kvaliteta i pouzdanosti.

Oglas za stipendiranje učenika

16. 9. 2022
Na osnovu člana 6. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Impol Seval a.d. Sevojno (Sl. bilten br. 23 od 10.11.2020.godine), u okviru politike privlačenja kadrova, Izvršni odbor Društva raspisuje:

O G L A S

Za dodelu stipendija u toku srednjoškolskog obrazovanja za tri učenika III razreda Tehničke škole Užice, obrazovnog profila Tehničar za kontrolu u metalurgiji.   Uslovi oglasa
I Na oglas se mogu prijaviti redovni učenici Tehničke škole Užice, obrazovnog profila Tehničar za kontrolu u metalurgiji, upisani školske 2022/2023.godine prvi put u III razred, čiji je opšti uspeh iz prethodno završenog razreda iskazan prosečnom ocenom najmanje 3,50.
II Uz prijavu na oglas kandidati obavezno podnose:- Uverenje o redovnom upisu u školsku 2022/2023.godinu- Uverenje o ostvarenom opštem uspehu u prethodno završenom razredu- Izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od 6 meseci). Prijavu na oglas punoletni učenici podnose lično, a za maloletne učenike prijavu podnosi roditelj ili staratelj.
III Kriterijum za dodelu stipendije je opšti uspeh iz prethodno završenog razreda srednje škole iskazan prosečnom ocenom.
IV Visina mesečne stipendije za učenike III razreda utvrđuje se u iznosu od 22% od prosečne zarade zaposlenih Društva, bez poreza i doprinosa, isplaćene u prethodna tri meseca.
V Prijave sa dokumentima iz tačke II podnose se preko Pisarnice Društva na adresu: Impol Seval Valjaonica aluminijuma a d., Prvomajska bb 31 205 Sevojno, za Direktora za ljudske resurse i pravne poslove. Rok za prijavljivanje je 29.09.2022.godine. Kontakt telefon: 031/591-138, Sanja Didanović, Vodeći saradnik za razvoj i obrazovanje kadrova.
VI Oglas se objavljuje na web sajtu i oglasnoj tabli Društva i Tehničke škole Užice.
Napomena: Podnošenjem prijave kandidati daju pristanak za obradu svojih ličnih podataka iz prijave u navedene svrhe