Menu
ZAŠTO IMPOL SEVAL?
Jer mi ispunjavamo želje svojih kupaca, prilagođavamo se njihovim različitim zahtevima i razvijamo proizvode visokog kvaliteta i pouzdanosti.

Oglas za stipendiranje studenta III godine TMF

29. 9. 2022
Na osnovu člana 6. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Impol Seval a.d. Sevojno (Sl. bilten br. 23 od 10.11.2020.godine), u okviru politike privlačenja kadrova, Izvršni odbor Društva raspisuje:

O G L A S

Za dodelu stipendije u toku osnovnih akademskih studija za jednog studenta III godine Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na studijskom programu Metalurško inženjerstvo.   Uslovi oglasa
I Na oglas se mogu prijaviti studenti III godine osnovnih akademskih studija Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu, na studijskom programu Metalurško inženjerstvo, čiji je opšti uspeh u prethodnoj godini studija iskazan prosečnom ocenom najmanje 7,50, a koji nisu stariji od 25 godina i koji nisu u radnom odnosu.
II Uz prijavu na oglas kandidati obavezno podnose:- Uverenje o redovnom upisu u školsku 2022/2023.godinu- Uverenje o položenim ispitima i ostvarenom opštem uspehu u prethodno završenoj godini studija- Izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od 6 meseci).   Prijavu na oglas studenti podnose lično.
III Kriterijum za dodelu stipendije je opšti uspeh u prethodnoj godini studija iskazan prosečnom ocenom.
IV Visina mesečne stipendije za studente III godine utvrđuje se u iznosu od 33% od prosečne zarade zaposlenih Društva, bez poreza i doprinosa, isplaćene u prethodna tri meseca.
V Prijave sa dokumentima iz tačke II podnose se preko Pisarnice Društva na adresu: Impol Seval Valjaonica aluminijuma a d., Prvomajska bb 31 205 Sevojno, za Direktora za ljudske resurse i pravne poslove. Rok za prijavljivanje je 13.10.2022.godine. Kontakt telefon: 031/591-138, Sanja Didanović, Vodeći saradnik za razvoj i obrazovanje kadrova.
VI Oglas se objavljuje na web sajtu i oglasnoj tabli Društva i Tehnološko-metalurškog fakulteta Beograd.