Menu

Bojene trake i limovi

Linija za bojenje

Impol Seval Valjaonica aluminijuma je fabrika sa preko trideset godina iskustva u proizvodnji bojenog aluminijuma coil coating postupkom.

To je proces pri kome se na odmašćenu i hemijski pripremljenu površinu aluminijumske trake, boja (u tečnom stanju) nanosi valjcima, nakon čega se vrši pečenje boje, čime se dobija čvrst, ali istovremeno elastican bojeni nanos, koji može podneti razne forme savijanja i oblikovanja.

U cilju podizanja sposobnosti firme da odgovori sve delikatnijim zahtevima kupaca, a prateći tehnološki razvoj, realizovali smo investiciju u novu, savremenu liniju za bojenje kapaciteta 25.000 t/god. bojenog aluminijuma. Iskustvo stečeno na "staroj" liniji za bojenje, koja je počela sa radom davne 1974.godine, uz vrhunska tehnološka rešenja i visok stepen automatizacije garantuje i vrhunski kvalitet bojenih traka. Vrhunskom kvalitetu bojenih traka doprinosi i nova linija za ivičenje, odmašcivanje, istezanje i ravnanje traka, koja je sastavni deo ove investicije. Na taj način se dobijaju trake izuzetne ravnoće, bez talasavosti, cime se stvaraju preduslovi za proizvodnju bojenih traka za najzahtevnije proizvode: panele, bondove i slično.

Tehnologija proizvodnje

Visok stepen automatizacije nove linije primenjen je u tehnološkim procesima koji su od presudnog značaja za konačan kvalitet proizvoda:

  • Sistem za nanošenje i kontrolu tražene debljine sloja hemijske pripreme
  • Automatski režim rada uredaja za nanošenje boje
  • Kontrola debljine nebojene trake i debljine bojenih nanosa /debljina prajmera i završnog sloja boje na "licu". Kontrola se vrši sa tri merača.
Posebna pažnja posvećena je ekološkim aspektima, jer je nova linija za bojenje izrađena u skladu sa najstrožijim standardima za zaštitu životne sredine.


Impol Seval ovim potvrduje da je društveno odgovorna firma, koja radeći danas misli na buducnost i svoje potomke, jer se trudimo da prirodu maksimalno zaštitimo od degradacije.

Primena

Zbog korozione postojanosti, male težine, izuzetne sposobnosti oblikovanja i dekorativnosti bojene trake od aluminijuma imaju široku primenu

Najviše se koriste u građevinarstvu za izradu:

  • pokrivki, fasada, građevinske galanterije (oluka, snegobrana, lamperije, slemenjaka, uvala, okapnica i drugih vrsta opsivki),
  • termoizolacionih panela, bondova,
  • spuštenih plafona, elemenata za zaštitu od sunca (roletni, venecijanera, solomatika)

Zatim, u proizvodnji kućnih aparata:
  • frižidera, mašina za pranje veša, mikro-talasnih pećnica, mašina za pranje sudova
Transportnih sredstava:
  • kamp prikolica trejlera,
  • sportskih čamaca,
  • glisera itd.
Saobraćajnih znakova, registarskih tablica, bilborda, reklamnih panoa itd.

Opis proizvoda

Dimenzije

Boja

ECCA

Impol Seval je izuzetno posvećen kvalitetu proizvoda, što je u skladu sa sertifikovanim sistemom menadžmenta kvalitetom (saglasno standardu ISO 9001:2015), ciji je moto "Kvalitet je prioritet broj jedan u radu Impol Seval Valjaonice aluminijuma".

U skladu sa tim principom funkcioniše i nova linija za bojenje na kojoj se bojene trake kontrolišu u skladu sa ECCA normama (na samoj liniji i u savremeno opremljenoj laboratoriji koja se nalazi uz liniju).

Kontakt za tržišta Evrope, Azije, Afrike:
Snežana Tešić
T:+38131591123
E: snezana.tesic@impol.rs

Kontakt za tržišta Evrope, Azije, Afrike:
Nemanja Rosić
T:+38131591128
E:  nemanja.rosic@impol.rs
Kontakt za tržišta Rusije i zemalja CIS:
Miroslav Joksimović
T:+38131591168
E: miroslav.joksimovic@impol.rs
Kontakt za tržišta Rusije i zemalja CIS:
Bojan Lazić
T: +38131591170
E:  bojan.lazic@impol.rs
Kontakt za tržište Srbije:
Radojka Obradović
T: 031/591120
E:  radojka.obradovic@impol.rs
Kontakt za tržište Srbije:
Danijela Arsović
T: 031/591154
E: danijela.arsovic@impol.rs