Menu

Limovi

Tehnologija proizvodnje

Limove proizvodimo od hladno valjanih traka na integrisanoj liniji na kojoj se ostvaruju sledeće tehnološke operacije: ivičenje traka, ravnanje traka na valjkastoj ravnalici, udvajanju traka sa papirom ili ispecijalnim plasticnim folijama, slaganje limova u pakete i pakovanje.

Ovoj operaciji se podvrgavaju hladno valjane trake: bojene ili nebojene glatke, orebrene ili embosirane žarene ili nežarene strečovane ili nestrečovane odmašćene ili neodmašćene.

Limovi se mogu proizvoditi od legura serije 1xxx, 3xxx, 5xxx i 8xxx. Kupcima možemo ponuditi proizvode u kvalitetu koji je u skladu sa zahtevima odgovarajućeg standarda ili pak u skladu sa specifičnim  zahtevima kupca.
Nebojeni, bojeni, embosirani, orebreni
Vrsta limova Karakteristike Debljina Širina Dužina
NEBOJENI Hladno valjani, mill finish, ivičeni,
istegnuti, ravnani, eloksal kvalitet
0,5-2,0 istegnuti i ravnani
2,1-5,0 neistegnuti
600 - 1600 600 - 6000
BOJENI Hladno valjani, ivičeni, ravnani,
istegnuti, ton karta RAL
0,5 - 2,0 600 - 1500 600 - 6000
EMBOSIRANI Hladno valjani, ivičeni, ravnani,
istegnuti, bojeni, nebojeni, reljef STUCCO D2010
0,5-1,2
1,2-1,5 Al(1050)
600-1500
800-1000
600 - 6000
OREBRENI Hladno valjani, neivičeni,
reljef duet i kvintet
1,5/2,0 – 5,0/6,5 1000 - 1500 600 - 6000
Svi navedeni podaci o debljinama trake su u funkciji legura, stanja materijala i prečnika Di/Du i
definisace se prema svakom konkretnom zahtevu kupca.
ZAŠTITNA PVC FOLIJA: klasična, za lasersko secenje (po zahtevu kupca)
OTPREMA: bez papira, sa papirom izmedu limova ( po zahtevu kupca)

Legure

Stanja

Kontakt za tržišta Rusije i zemalja CIS:
Miroslav Joksimović
T:+38131591168
E: miroslav.joksimovic@impol.rs

Kontakt za tržišta Evrope, Azije, Afrike:

Miroslav Joksimović
T:+38131591168
E: miroslav.joksimovic@impol.rs
Kontakt za tržišta Rusije i zemalja CIS:
Bojan Lazić
T: +38131591170
E:  bojan.lazic@impol.rs
Kontakt za tržište Srbije:
Radojka Obradović
T: 031/591120
E:  radojka.obradovic@impol.rs
Kontakt za tržište Srbije:
Danijela Arsović
T: 031/591154
E: danijela.arsovic@impol.rs