Menu

Горячекатанные плиты

Технология производства

Proizvodimo ih tehnologijom toplog valjanja livenih blokova zagrejanih na 400 – 550°C u 9 – 17 prolaza na kvarto valjačkom stanu.

Kao sredstva za hladenje i podmazivanje koristi se emulzija (3 – 5% rastvor emulzionog ulja u vodi).

Ploče se na Toploj valjaonici seku u poluproizvod dužine 2 – 12m i upućuju na mašine za dalju preradu (testere) gde se seku i ivice na zahtevane dimenzije.

Toplo valjane ploče se mogu proizvoditi od legura serije 1xxx, 3xxx, 5xxx i 8xxx dok se kvalitet proizvoda ostvaruje na osnovu zahteva kupca, prema tabelama legure i stanja kvaliteta materijala.
Размеры
Толщина [мм] Длина [мм] Ширина [мм] Технические условия
10-15 До 3000 – выправлен-ные
до 6000 – невыправ-ленные
до 1550 в зависи-мости от сплава и толщины Стандарт, как для горяче-катанной ленты/ полосы
15-300 До 3000 – невыправ-ленные

Сплавы

Марка (состояние металла)


Контакт для рынков Европы, Азии, Африки:
Miroslav Joksimović
T:+38131591168
E: miroslav.joksimovic@impol.rs
Контакт для рынков России и стран СНГ:
Miroslav Joksimović
T:+38131591168
E: miroslav.joksimovic@impol.rs
Контакт для рынков России и стран СНГ:
Bojan Lazić
T: +38131591170
E:  bojan.lazic@impol.rs
Контакт для рынков Сербии:
Radojka Obradović
T: 031/591120
E:  radojka.obradovic@impol.rs
Контакт для рынков Сербии:
Danijela Arsović
T: 031/591154
E: danijela.arsovic@impol.rs