Menu

Elektroindustrija

Važan faktor pri odabiru materijala u elektroindustriji je težina. Aluminijum u proizvodnji električnih vodova sve više zamenjuje bakar, jer omogućava korišćenje jeftinijih i lakših nosećih struktura. Osim toga, tanke trake od aluminijuma se koriste kao zaštitni plašt kod nekih vrsta energetskih kablova. Takodje, aluminijum je fleksibilniji, što olakšava proces primene. Nenadmašna prednost aluminijuma je otpornost na koroziju i samim tim njegova dugotrajnija upotreba, što smanjuje troškove održavanja.

Zbog odličnih osobina, aluminijum je takodje široko prisutan u proizvodnji raznih električnih aparata, transformatora, solarnih kolektora i druge opreme.


Kontakti za tržišta Evrope, Azije, Afrike:
Snežana Tešić
T:+38131591123
E: snezana.tesic@impol.rs
Nemanja Rosić
T:+38131591128
E:  nemanja.rosic@impol.rs
Miroslav Joksimović
T:+38131591168
E:miroslav.joksimovic@impol.rs

Kontakti za tržišta Rusije i zemalja CIS:
Miroslav Joksimović
T:+38131591168
E:miroslav.joksimovic@impol.rs
    Bojan Lazić
    T: +38131591170
    E: bojan.lazic@impol.rs

Kontakti za tržište Srbije:
Radojka Obradović
T: 031/591120
E:radojka.obradovic@impol.rs
   Danijela Arsović
   T: 031/591154
   E: danijela.arsovic@impol.rs