Menu

Prehrambena industrija

Integritet i kvalitet su prioriteti

Zbog svojih osobina, aluminijum je idealan materijal za upotrebu u prehrambenoj industriji. Otporan je na koroziju, dekorativan i ne zagađuje dodatno okolinu, jer se može u potpunosti reciklirati. Takođe, ne reaguje sa većinom organskih materijala i ne propušta svetlost. Iz tog razloga pogodan je za proizvodnju: limenki za pakovanje ribe i mesnih prerađevina, limenki za pivo i bezalkoholne napitke, navojnih zatvarača, poklopaca za tegle, ali i posuda za hranu  (kante, kontejneri, burići za pivo), i sl. ambalaže.

U Impol Sevalu smo u mogućnosti da proizvedemo široku paletu traka  od aluminijuma sposobnih za duboko izvlačenje,koje se koriste za proizvodnju ambalaže za pakovanje proizvoda  prehrambene industrije. Zbog visokih standarda po pitanju čistoće i primene modernih tehnologija koja nam omogućava proizvodnju kvalitetnih produkata, Impol Seval  konstantno povećava svoj tržišni udeo u ovoj oblasti.

Kontakti za tržišta Evrope, Azije, Afrike:
Snežana Tešić
T:+38131591123
E: snezana.tesic@impol.rs
Nemanja Rosić
T:+38131591128
E:  nemanja.rosic@impol.rs
Miroslav Joksimović
T:+38131591168
E:miroslav.joksimovic@impol.rs

Kontakti za tržišta Rusije i zemalja CIS:
Miroslav Joksimović
T:+38131591168
E:miroslav.joksimovic@impol.rs
    Bojan Lazić
    T: +38131591170
    E: bojan.lazic@impol.rs

Kontakti za tržište Srbije:
Radojka Obradović
T: 031/591120
E:radojka.obradovic@impol.rs
   Danijela Arsović
   T: 031/591154
   E: danijela.arsovic@impol.rs