Menu

Transportna industrija

Cilj železničkog, drumskog ,pomorskog i vazdušnog saobraćaja je  dostizanje maksimalnog transportnog kapaciteta uz najniže moguće troškove. Da bi se dostigao ovaj važan cilj u proizvodnji transportnih sredstava sve više se koriste legure aluminijuma, jer imaju dobre mehaničke karakteristike, a  malu specifičnu težinu, čime se značajno smanjuje težina prevoznog sredstva.To ima za posledicu nižu potrošnju goriva, tj. niže troškove prevoza po jedinici prevezenog proizvoda. U Impol Sevalu razvili smo legure, otporne na koroziju sa odličnim mehaničkim osobinama, koje su se izuzetno pokazale kao materijal za izradu vozila za prevoz putnika i tereta.


Kontakti za tržišta Evrope, Azije, Afrike:
Snežana Tešić
T:+38131591123
E: snezana.tesic@impol.rs
Nemanja Rosić
T:+38131591128
E:  nemanja.rosic@impol.rs
Miroslav Joksimović
T:+38131591168
E:miroslav.joksimovic@impol.rs

Kontakti za tržišta Rusije i zemalja CIS:
Miroslav Joksimović
T:+38131591168
E:miroslav.joksimovic@impol.rs
    Bojan Lazić
    T: +38131591170
    E: bojan.lazic@impol.rs

Kontakti za tržište Srbije:
Radojka Obradović
T: 031/591120
E:radojka.obradovic@impol.rs
   Danijela Arsović
   T: 031/591154
   E: danijela.arsovic@impol.rs