Menu

Proizvodi

 • Bojene trake
  Bojene trake
 • Hladno valjane trake
  Hladno valjane trake
 • Toplo valjane trake
  Toplo valjane trake
 • Toplo valjane ploče
  Toplo valjane ploče
 • Limovi
  Limovi
 • Trupci
  Trupci

Asortiman proizvodnje u 2013. godini

Kretanje proizvodnje po godinama u periodu 2002 - 2013. izraženo u tonama

)