Menu
ZAŠTO IMPOL SEVAL?
Jer mi ispunjavamo želje svojih kupaca, prilagođavamo se njihovim različitim zahtevima i razvijamo proizvode visokog kvaliteta i pouzdanosti.

Final D.O.O

IMPOL SEVAL FINAL - FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO

Delatnost


Pretežna delatnost Impol Seval Final d.o.o. je „Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi kao i poresko savetovanje“. Najznačajniji poslovi koji se obavljaju u Impol Seval Final d.o.o. vezani su za poslovanje Impol Seval a.d. i DOO Društava u sistemu Impol Seval-a i to:

  • knjigovodstveno obuhvatanje poslovnih promena, obračun finansijskog rezultata i izrada bilansa,
  • izrada poslovnog plana i analiza poslovanja,
  • poslovno informisanje,
  • obračun zarada,
  • primena poreskih i zakonskih propisa,
  • praćenje tekuce likvidnosti, naplata potraživanja, plaćanje obaveza i saradnja sa poslovnim bankama,
  • osiguranje imovine i lica,
  • praćenje berzanskog poslovanja akcijama.
PODACI
Adresa:
Prvomajska bb 31205 Sevojno, Srbija
Telefon/Faks: +381 (0)31 591 113, +381 (0)31 532 143
Maticni broj: 17618261
PIB: 103641404
Šifra delatnosti: 2442
Direktor:
Ðorde Pjević
e-mail: djordje.pjevic@impol.rs
Tekući računi:
275-0000220014028-84 Societe Generale Bank a.d. Beograd
310-0000000175337-39 NLB LHB banka a.d. Beograd
150-0000000020886-45 Credy banka a.d. Kragujevac
Broj rešenja u Agenciji za privredne registre:
Registar Privrednih subjekata BD. 16206/2005
Broj rešenja upisa u sudski registar:
Fi 797/04 od 09.12.2004. u Trgovinskom sudu u Užicu